Etiket: Temel İktisat Presinpleri

  • TEMEL İKTİSAT PRENSİPLERİ

    TEMEL İKTİSAT PRENSİPLERİ

    M. ALİ KAYA 1. Ev idaresi ile toplumun idaresi benzer olsa da bazı farklılıklar vardır. Ev idaresi tek elde toplanabilir. Toplumun idaresi ise birçok yöneticilerin varlığını ve aralarında iyi bir koordinasyonun ve istişarenin olmasını gerekli kılar. 2. Koordinasyonu sağlayan kişiye üst yönetici denir. O da istişare mekanizmasını sağlayarak bu koordineyi sağlar. 3. İnsan medeni bir…