Etiket: Teşebbüs-ü Şahsi

  • TEŞEBBÜS-Ü ŞAHSÎ / FERDÎ GİRİŞİMCİLİK

    TEŞEBBÜS-Ü ŞAHSÎ / FERDÎ GİRİŞİMCİLİK

    M. Ali KAYA İnsanın kendisine yardım etme ruhu, kendi terakkiyatının kökü ve temelidir. Bu ruh pek çoklarında yerleşirse milli azmin ve kuvvetin hakiki kaynağını teşkil eder. Dışarıdan gelen yardımın tesiri ekseriya az ve geçici olur. İnsanı canlandıran, insanın içinden gelen kendine yardım etme, kendini geliştirme isteğidir. Fazlaca idare edilmeğe ve yol gösterilmeye mahkûm bırakılan insanlarda…

  • TEŞEBBÜS-Ü ŞAHSÎ / BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK

    TEŞEBBÜS-Ü ŞAHSÎ / BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK

    M. Ali KAYA Teşebbüs-ü şahsî, bireysel girişimcilik anlamına gelen bir tabir ve bir kavramdır. Müteşebbis bir iş yapmaya karar veren ve bunu uygulamaya koyan kişi veya kurumdur. Müteşebbis irade sahibi ve iradesini kullanabilen, içinde bulunduğu şartları okuyan ve geleceği şekillendirmek için bugünün şart ve imkânlarını kullanabilmelidir. Bunu yaparken dünün problemlerini düşünmez ve tecrübelerinin kendisini engellemesine…