Etiket: Toplumun Ortak Çıkarları

  • DEVLET

    DEVLET

    M. Ali KAYA “Devletin varlık sebebi; hürriyet, adalet ve siyasettir. Amacı; üyelerinin korunması ve refahıdır…” Bugün, devletin her zamankinden daha gelişmiş olduğu bir dönemdir. Tarihte hiçbir zaman devletin bu derece müesseseleştiği, insan hayatına her yönüyle karıştığı görülmemiştir. Anarşist ve Marksist görüşe göre devlet çok kötü bir şey… Onun için, devleti ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır. Onlara göre,…