Etiket: Üçüncü Said

  • SİYASETTEKİ BÜYÜK VAZİFE

    SİYASETTEKİ BÜYÜK VAZİFE

    M. Latif SALİHOĞLU Daha evvelki yazılarımızda iktibasen yer alan bazı ifadeler, muhlis ve müteyakkız okuyucularımızın ziyadesiyle dikkatini çekmiş. Bunlardan bir tanesi, Üstad Bediüzzaman’ın 1950’de işbaşına gelen Demokratların ve hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 senedir terk etmiş olduğu siyasete yeniden bakmaya başlamasıdır. (Emirdağ Lahikası, 387.) Bir diğer nokta ise, Üstad Bediüzzaman’ın Emirdağlı Hamza…

  • BEDİÜZZAMANIN SİYASİ CEPHESİ

    BEDİÜZZAMANIN SİYASİ CEPHESİ

    M. Ali KAYA Giriş “Cenâb-ı Hak, kemâl-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u âzam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdî hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti ıslah etmiş, din-i Ahmedîyi (asm) muhafaza etmiş.”…