Etiket: Ümmetin İhtilafı

  • CEMAAT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

    CEMAAT NEDİR, NE DEĞİLDİR?

    M. ALİ KAYA Giriş Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın!” (Âl-i İmran, 3:103.) “Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş kemerli binalar gibi sımsıkı saf tutarak savaşanları sever” (Saf, 61:4.) buyurur. Peygamberimiz (asm) de “Cemaatte rahmet ayrılıkta azap vardır.” (Şeybani, Müsned, 4:278.) “Bereket cemaatledir” (İbn-i Mace, Et’ime, 17.) buyurmuş ve…

  • FİKİR HÜRRİYETİNE SAYGI

    FİKİR HÜRRİYETİNE SAYGI

    M. Ali KAYA Giriş İslamda ilim ve fikir hürriyetinin varlığına en büyük delil mezheplerin çokluğudur. Mezhep, fikir ve düşünce ekolü anlamına gelmektedir. İslam bilginleri mezhepleri Hak ve Bâtıl, Fıka-ı Naciye-i Kâmile ve Fırâk-ı Dâlle olarak ikiye ayırmış ve onları “Tekfir” etmemiştir. Batıda olduğu gibi “Mezhep Savaşları” yaşanmamış, fikir ve ekol olarak devam etmiştir. Günümüzde “Taliban”…