Etiket: yezid

  • HUKUKUN SİYASALLAŞMASI ve SONUÇLARI

    HUKUKUN SİYASALLAŞMASI ve SONUÇLARI

    M. Ali KAYA İnsanları idare eden siyasettir. Siyasetin amacı devlet kurumlarını yöneterek insanları adilane idare etmektir; ama neye ve hangi kurallara göre idare edecektir? Adaleti hangi kurallarla sağlayacaktır? Elbette yasalara, yönetmenliklere ve tüzüklere göre bunu yapacaktır. Ülkede yasalar ne kadar adil ve düzgün olursa ve üstün irade olarak “Hukukun üstünlüğü” kabul edilirse haksızlıklar ortadan kalkar…

  • Hz. HÜSEYİN’İN HÜRRİYET ve HUKUK MÜCADELESİ

    Hz. HÜSEYİN’İN HÜRRİYET ve HUKUK MÜCADELESİ

    Hz. Hüseyin (ra) (M. 626 Medine – 10 Ekim 680 Kerbelâ) Hz. Ali’nin (ra) ikinci oğludur. Zalim Yezid’e biat etmeyerek şehadet şerbetini içmiştir. Hz. Hüseyin (ra) 6 yaşında dedesi Peygamberimizi (asm) ve annesi Fatıma’yı (ra) kaybetmiş ve yetim kalmıştır. Hem Peygamber torunu hem bir yetim olarak mü’minler tarafından çok sevilmiştir. Hz. Ali (ra) bir rivayete…