Etiket: Yönetim

  • HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

    HÜRRİYETÇİ DEMOKRASİ

    M. ALİ KAYA Allah insana akıl ve irade vererek mümtaz bir fıtratta yaratmıştır. İhtiyaçlarının çokluğu yanında acizliğinden dolayı başkalarının yardımı ile hayatını devam ettirdiği için toplum içinde yaşamak zorunda kalan sosyal bir varlıktır. Hürriyet insanın aklını çalıştırması ve iradesini bağımsız şekilde kullanabilmesi hadisesidir. Bu sebeple fıtraten hür yaratılmıştır ve hürriyete âşıktır. Daima hürriyeti ister ve…

  • Emaneti Ehline Vermek

    Emaneti Ehline Vermek

    EMANETİ EHLİNE VERMEK M. ALİ KAYA Kur’an-ı Kerim emâneti ehline vermeyi emretmektedir. “Şüphesiz ki Allah¸ size emâneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman¸ adaletle hükmetmenizi emrediyor” (Nis⸠4:58.) buyurulmaktadır. İslam alimleri bu emanetin yönetim görevi olduğunu ifade etmişlerdir. (Taberî¸ Câmiu’l-Beyân¸ Mısır -1954, 4: 201; İbn Kesir¸ Tefsir, 1: 516.)   Her işin başına ehlini¸…