Etiket: Ziraat

 • TEMEL İKTİSAT PRENSİPLERİ

  TEMEL İKTİSAT PRENSİPLERİ

  M. ALİ KAYA 1. Ev idaresi ile toplumun idaresi benzer olsa da bazı farklılıklar vardır. Ev idaresi tek elde toplanabilir. Toplumun idaresi ise birçok yöneticilerin varlığını ve aralarında iyi bir koordinasyonun ve istişarenin olmasını gerekli kılar. 2. Koordinasyonu sağlayan kişiye üst yönetici denir. O da istişare mekanizmasını sağlayarak bu koordineyi sağlar. 3. İnsan medeni bir…

 • TİCARET HADİSLERİ

  TİCARET HADİSLERİ

  M. ALİ KAYA 1. Bereket ticarettedir. Rızkın onda dokuzu ticarettedir, onda birisi ise hayvancılıktadır. (Ebu Davud, Merâsil, İbn-i Saad, Tabakat.) 2. Dürüst, doğru söyleyen tüccar kıyamette Arş’ın gölgesinde olacaktır. Sonra cennetin hiçbir kapısında bekletilmeden içeri alınacaktır. (İbn-i Neccar, Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs) 3. Dürüst ve güvenilir tüccar Peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. (İbn-i Mace, Ticaret, 1.) 4.…

 • SANAT TİCARET VE ZİRAAT

  SANAT TİCARET VE ZİRAAT

  M. Ali KAYA Allah insanı aciz ve ihtiyaç sahibi olarak yaratmıştır. İnsanın hayali ne kadar geniş ise ihtiyaçları da o derece çoktur. İhtiyaçlarını karşılamak için bütün eşyayı onun hizmetine vermiştir. İnsanın eşyadan istifade etmesi için de ona sayısız kabiliyet vermiş, aklı bu kabiliyetlerini yönetmek için yaratmıştır. İnsan aklı ile ihtiyaçlarını gidermek için kabiliyetlerini geliştirerek ham…